Home / Rasoc nieuws

Ook in 2014: Fiscaal voordeel op energiezuinige verlichting!

Wist u dat er een subsidieregeling is voor investeringen in energiebesparende maatregelen? En dat u hiermee een belastingvoordeel kunt halen van 10% over de gehele investering? Naast de enorme besparing in energiekosten die vaak te behalen valt, is dit een extra motivatie om eens kritisch naar uw verlichting te kijken. Of u belt ons, zodat u en wij kunnen doen waar we goed in zijn!

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Gemiddeld levert de EIA u 10% belastingvoordeel op. Naast dit belastingvoordeel leveren energiezuinige investeringen u ook een lagere energierekening op.